ติดต่อเรา

บริษัท เจมินี่ (ประเทศไทย) จำกัด

386/2. หมู่ 1 ซอยเทศบาลบางปู 80 (บีไทย) 

ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่. อำเภอเมือง.

จังหวัดสมุทรปราการ, 10280

โทร: 02-323-0605-8 

โทรสาร: 02-323-9832

Email: online@geminiwelding.com

ฟอร์มการติดต่อ