เราคือผู้นําในงานให้บริการงานซ่อมบํารุงชิ้นส่วนภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เผชิญปัญหาการสึกกร่อน กัดกร่อน  ใช้ความร้อนสูง

เช่น อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเหล็กรีดร้อน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่

อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมเหล็กรีดร้อน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

เรามีประสบการณ์และผลงานมากมายกับลูกค้าธุรกิจชั้นนำที่ไว้วางใจคุณภาพของเรา