Previous slide
Next slide

เราให้บริการงานซ่อมบํารุงชิ้นส่วนภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

เราคือผู้ผลิตรายใหญ่งานลวดเชื่อมอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

“เจมินี่ ยืนหยัดรับใช้ สร้างสรรค์คุณภาพ
ไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน”