โรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดเชื่อม

เราคือผู้ผลิตรายใหญ่งานลวดเชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ผลิตครอบคลุมทุกงานเชื่อม

ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก